Sunday, November 11, 2012

Wajarkah FELDA Global Ventures disenaraikan di Bursa Saham?Dalam pembentangan Belanjawan 2012 pada 7 Oktober 2011 lalu, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Dato Seri Najib Tun Abdul Razak mengumumkan Felda Global Ventures Holdings Sdn. Bhd. (FGVHSB), syarikat milik penoh Federal Land Development Authority (FELDA)  akan disenaraikan di Bursa Malaysia pada pertengahan tahun 2012. Nampaknya, cadangan ini dibuat menggantikan cadangan Tun Mahathir untuk menyenaraian Felda Holdings Berhad lapan tahun lalu (2004) yang tidak jadi dibuat kerana dibantah peneroka FELDA.

Kalau dahulu Felda Holdings Berhad (FHB) dicadang disenaraikan tetapi kali ini syarikat yang memiliki 49% saham dalam FHB, iaitu, FGVHSB dicadang disenaraikan. FGVHSB dikatakan sebuah syarikat bertaraf global kerana memiliki operasi perniagaan di merata dunia. Namun, hasil utamanya berpunca dari sektor perladangan di Malaysia.

Tujuan Penyenaraian

Tujuan penyenaraian ialah untuk menjana modal dari sumber pasaran modal bagi mengembangkan perniagaan Felda seperti membeli dan membangunkan tanah ladang di luar negeri, membangunkan industri hiliran kelapa sawit dan getah, mengembangkan perniagaan Felda ke sektor bukan komoditi dan mengantarabangsakan operasi perniagaan. Matlamatnya ialah untuk menjana sekuarang-kurangnya 30% hasil dari industri hiliran.   Anggaran awal menunjukkan penyenaraian mampu menjana dana sebesar USD2 bilion (RM6 bilion).

Penyenaraian juga bertujuan menarik pelabur asing untuk melabur dalam Bursa Malaysia sekali gus merancakkan aktiviti dagangan. Pada masa ini pelabur luar dikatakan tidak memasuki Bursa Malaysia secara aktif kerana kekurangan penyenaraian syarikat bertaraf mega.  Felda telah pun mengenalpasti bakal calon pelabur yang dikategorikan sebagai “strategic partners” seperti rakan kongsi niaga yang memilki “strong global presence” dari luar negeri dan institusi  kumpulan dana seperti KWSP, KWAP, PNB dan kerajaan-kerajaan negeri di mana kawasan FELDA terletak yang bakal melanggan saham FGVHSB. 

Walaubagaimana pun, Koperasi Permodalan Felda (KPF) dikatakan akan menjadi pemegang saham terbesar FGVHSB selepas penyenaraian itu tetapi nisbah pemilikan tidak diberitahu.

Dengan penyenaraian, FGVHSB kelak akan menjadi saham sektor perladangan nombor satu di Bursa Malaysia, malah di dunia dengan ladang seluas 880,000 hektar dan pengeluaran CPO sebanyak 3 juta metrik ton setahun.  “Market capitalization” dianggar akan mencecah RM70 bilion. Sime Darby yang kini menduduk tempat pertama akan jatuh ke tempat kedua dan Golden Hope ketiga. Saham FGVHSB bakal menjadi saham “blue chip.”

Penyenaraian juga bertujuan membolehkan peneroka dan kakitangan FELDA yang memilki 51% saham dalam FHB melalui Koperasi Permodalan Felda (KPF) mencairkan harta mereka yang nilainya telah naik berganda-ganda. 

Dengan penyenaraian, KPF boleh mencairkan sebahagian daripada saham yang dimilikinya dan keuntungan modal (capital gain) yang dijana bolehlah diagihkan kepada peneroka dan kakitangan Felda yang menjadi ahli koperasi. KPF yang bermodal berbayar melebihi RM1 bilion dikatakan amat kaya tunai dan membayar dividen yang relatif tinggi (dalam belasan peratus) kepada ahlinya setiap tahun.  PM menjanjikan “durian runtuh” kepada mereka. Tetapi, durian runtuh ini hanya akan diperolehi sekiranya KFP menjual saham yang dimiliki.
  
Penyenaraian FGVHSB dianggarkan menjana USD2 bilion (RM6 bilion). Andainya kesemua jumlah ini dibahagi-bahagikan kepada 112,635 peneroka FELDA, setiap orang peneroka akan mendapat sekitar RM53,000.  Kalau ia dibahagi-bahagikan kepada 1.8 juta warga FELDA (termasuk ahli keluarga peneroka), setiap orang akan mendapat sekitar RM3,000.

Dilaporkan bahawa FHB telah melantik CIMB Investment Bank Berhad, Maybank Investment Bank dan Morgan Stanley sebagai penasihat bersama bagi menguruskan penyenaraian FGVHSB di Bursa Malaysia. Penasihat-penasihat ini akan menikmati fi yang lumayan.

Kedudukan FGVHSB dalam Kumpulan FELDA

Berdasarkan maklumat yang dipaparkan di laman sesawang http://www.feldaholdings.com, Koperasi Permodalan Felda dan Felda Global Ventures holdings Sdn. Bhd. adalah pemilik Felda Holdings Berhad (FHB) pada nisbah 51:49.  Minister of Finance Incorporated memiliki se unit “saham emas” di dalam FHB.

Koperasi Permodalan Felda (KPF) adalah sebuah koperasi yang ahlinya (pemegang saham) terdiri dari peneroka FELDA dan kakiitangan FELDA, bermakna, ia adalah “investment arm” bagi peneroka dan kakitangan Felda. Oleh itu, pemiliki majoriti FHB ialah peneroka FELDA sendiri dan kakitangan FELDA walaupun tidak “direct” (iaitu, melalui pegangan saham dalam KPF). Felda Global Ventures Holdings Sdn. Bhd. (FGVHSB) pula dimiliki sepenohnya oleh Federal Land Development Authority (FELDA), sebuah agensi kerajaan Malaysia.  FGVHSB adalah “commercial entity” kepada FELDA.

Peneroka FELDA tidak mempunya apa-apa saham dalam FGVHSB. Oleh itu, syarikat-syarikat yang dimiliki oleh FGVHSB secara terus (bukan di bawah FHB) tidak ada kena mengena dengan peneroka FELDA.

Seterusnya, laman sesawang berkenaan mempaparkan bahawa FHB memiliki 56 buah syarikat (47 daripadanya aktif) yang dikategorikan sebagai berikut: Anak syarikat milik terus (direct subsidiaries) sebanyak 15 buah, anak syarikat milik secara tidak terus (indirect subsidiaries) sebanyak 18 buah, syarikat bersekutu (Associated companies) sebanyak 16 buah, syarikat usaha sama (joint ventures) sebanyak  2 buah dan syarikat pelaburan (investment companies) sebanyak  5 buah.

Oleh kerana KPF memilki 51% saham dalam FHB, maka KPF ada hak ke atas setiap syarikat yang dimiliki FHB. Dalam struktur organisasi FHB, di dapati kesemua syarikat-syarikat diletakkan di bawah FHB bermakna KPF ada hakmilik ke atas anak-anak syarikat berkenaan.

Laman online “Business Times” melaporkan bahawa selain daripada memilki FHB, FGVHSB adalah juga pemegang saham terbesar dalam MSM Malaysia Holdings Berhad, pengilang gula yang terbesar di Asia Tenggara.   MSM Malaysia Holding Berhad baru sahaja disenaraikan pada 28 Jun 2011. Didakwa, kejayaan penyenaraian MSM mendorong penyenaraian FGVHSB. Harga IPO MSM ialah RM3.38 dan pada hari pertama penyenaraian harga naik ke RM4.45 (+RM1.07) dan kini telah menjadi lebih dua kali ganda.

Harus dingat bahawa KPF tidak ada hak ke atas anak-anak syarikat milik terus FGVHSB kerana KPF tidak memiliki sebarang saham dalam FGVHSB. Oleh itu, KPF tiada hak ke atas syarikat tersenarai MSM. Kalau KPF hendak memiliki saham dalam MSM kenalah ia beli sendiri.
 
Penyenaraian MSM tidak boleh disamakan dengan penyenaraian FGVHSB sebab MSM bukan milik KPF (“investment arm” bagi peneroka Felda) sedangkan kesemua syarikat yang dimiliki FHB adalah juga milik KPF.
 
Sementara itu, maklumat yang dipaparkan di laman online Bloomberg-Businessweek nampaknya bercanggah dengan maklumat yang dipaparkan dalam dalam http://www.feldaholdings.com, iaitu, ia menunjukkan Felda Global Ventures Holdings Sdn. Bhd. (FGVHSB), yang ditubuhkan dalam tahun 2007 sebagai sebuah syarikat pegangan pelaburan (investment holding company), adalah sebuah anak syarikat kepada Felda Holdings Berhad (FHB) sedangkan maklumat dalam laman sesawang FELDA menyatakan sebaliknya, iaitu, FHB dimiliki oleh FGVHSB (49%). Laman online B-BW juga melaporkan bahawa sebanyak 49% saham dalam FHB dimiliki pula oleh Felda Global Group (FGG) dan FGG juga memiliki FGVHSB tetapi nisbahnya tidak dinyatakan. Kalau kita merujuk kepada laman http://www.feldaholdings.com,  kita dapati FGG ini tidak wujud di dalam struktur organisasi FHB.

Dirasakan maklumat dalam http://www.feldaholdings.com adalah sahih. Analisis yang dibuat di dalam  makalah ini berasaskan bahawa FGVHSB memiliki sebanyak 49% saham  di dalam FHB. Oleh yang demikian. menyenaraikan FGVHSB dibursa saham bererti, secara tidak langsung menyenaraikan FHB, pemilik kepada ladang (kelapa sawit dan getah) yang terbesar di Malaysia yang keluasannya melebihi 880,000 hektar yang mana seluas kira-kira 500,000 hektar adalah milik terus peneroka dan 380,000 hektar milik Felda Plantation Sdn. Bhd. Sebenarnya, tanah seluas 380,000 ini juga adalah milik peneroka kerana penerokalah, de facto, yang memiliki Felda Plantation Sdn. Berhad.

Penyenaraian Pintu Belakang

Penyenaraian FGVHSB bererti menyeraikan FHB secara “pintu belakang.” Apabila percobaan Tun Mahathir untuk menyenaraikan FHB dalam tahun 2004 ditolak oleh peneroka FELDA kerana ia bererti menjual tanah milik peneroka kepada pelabur bukan peneroka termasuk pelabur luar negera, kini kerajaan UMNO-BN cuba sekali lagi untuk menjual tanah peneroka FELDA.

Penyenaraian FGCHSV, jika berjaya dilaksanakan kali ini, bererti mededahkan harta strategik – khasnya tanah - milik peneroka FELDA kepada pelabur-pelabur bukan peneroka termasuk pelabur asing. Ini bermakna menjual “angsa yang mengeluarkan telur emas” yang selama ini menjadi sumber rezeki kepada peneroka FELDA kepada golongan kapitalis yang tamak dan rakus yang memikirkan semata-mata hal keuntungan.   Taukeh judi yang kaya tunai misalnya, bila-bila masa sahaja boleh “mengepong” pasaran dan membeli sebahagian besar saham FGVHSB menyebabkan kawalan ke atas tanah Felda terlepas kepada pelabur yang kaya.

Tidak dinafikan penyenaraian syarikat dibursa saham membawa pelbagai faedah kepada pemilik asal sesuatu entiti perniagaan. Di antara manfaat penyenaraian termasuklah, pertama, mendapat akses kepada sumber baru modal bagi membangun dan mengembangkan perniagaan dan kedua, membolehkan pemilik asal perniagaan mencairkan pelaburan dengan mendapat keuntungan dan wang ini boleh dilaburkan dalam perniagaan yang lain. Peneroka FELDA yang telah menunggu sekian lama tentulah akan menjual saham mereka apabila harga saham naik berganda tanpa memikirkan bahawa menjual saham bererti  menjual tanah yang telah mereka miliki sekian lama.

Keburukan dari penyenaraian termasuklah, pertama, oleh kerana saham sekarang dimiliki oleh ramai pemegang saham, pemilik asal akan kehilangan kawalan ke atas perniagaan dengan kemungkinan pemilik asal akan kehilangan semua hak milik di dalam perniagaan itu. Kedua, pemegang saham yang bukan peneroka FELDA dan pelabur asing boleh menjadi pemegang saham majoriti dalam FGVHSB lalu mengenepikan kepentingan peneroka FELDA. Bila saham dijual, pemegang asalnya akan menikmati “capital gain” tetapi selepas itu tiada lagi pendapatan dalam bentuk dividen.

Untuk menjamin kesinambungan milik peneroka ke atas tanah yang telah mereka usahakan sejak berpuluh-puluh tahun, maka tidak wajar FGVHSB yang memiliki FHB disenaraikan. 

Kalau FELDA ingin meneruskan penyenaraian berkenaan, maka hendaklah dikeluarkan tanah seluas 880,000 hektar itu (termasuk Felda Plantation Sdn. Bhd.)  dari FHB dan diletakkan di bawah satu entiti lain, misalnya diletakkan terus di bawah KPF yang 100% dimiliki peneroka dan kakitangan FELDA. Ini menjamin harta strategik ini akan terus berada di tangan peneroka. Anak-anak syarikat berdaya maju yang lain boleh disenaraikan dan ini sudah cukup untuk menjana keuntungan modal yang lumayan kepada FELDA dan warga FELDA keseluruhannya. Kalau setiap tahun sebuah syarikat yang aktif itu disenaraikan, ia akan mengambil masa selamat 47 tahun untuk menyenaraiakna semua anak syarikat itu.

Kenapa tanah yang seluas 880,000 hektar itu mahu dijual?


Subang Jaya
Jumaat, 11 November 2011
Felda 


Thursday, October 25, 2012

Dedahkan Pemegang AP Eksport Minyak Sawit
Permit diluluskan (approved permit - AP) untuk mengeksport minyak sawit mentah (crude palm oil – CPO) mula diperkenalkan dalam tahun 2000. Ianya diberikan kepada syarikat-syarikat Malaysia yang mempunyai kilang penapisan minyak sawit (refineries) di luar negara (termasuk syarikat usahasama) bagi membolehkan mereka mengeksport CPO ke kilang berkenaan tanpa perlu membayar 23% duti eksport ke atas CPO. Dalam kata lain, CPO yang mereka eksport ke kilang milik mereka di luar negara adalah bebas cukai (duty-free CPO eksport).

Mula-mulanya, kerajaan menetapkan bahawa sebanyak 5 juta tan minyak sawit mentah boleh dieksport di bawah sistem AP berkenaan. Sekarang, kuota ini telah dinaikkan kepada 5.6 juta tan bersamaan kira-kira 30% daripada jumlah keluaran CPO negara. Baru-baru ini dilaporkan kuota ini dinaikkan lagi sebanyak 2 juta tan kepada 7.6 juta tan atas alasan untuk menggalakkan pengksportan longgokan CPO yang tidak terjual (CPO stockfile) yang cukup tinggi sekarang dan terus bertambah.  Peningkatan CPO tidak terjual khasnya sejak kebelakangan ini disebabkan CPO Malaysia kurang laris di pasaran antarabangsa berbanding CPO Indonesia berikutan tindakan Indonesia memotong duti eksport CPO dari negara itu sejak tahun 2011 yang menjadikan harga CPO Indonesia lebih murah daripada CPO Malaysia.

Sumber terpecaya memberitahu sejumlah 50 AP telah dikeluarkan tetapi senarai pemegang tidak didedahkan sebab, menurut sumber berkenaan, ianya telah dikasifikasikan sebagai “rahsia besar kerajaan” dan diletakkan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1980 (OSA 1980).   Sumber terpecaya itu berspekulasi bahawa ada benda yang hendak disembunyikan dari pengetahuan umum, iaitu, sesetengah pemegang AP itu sebenarnya tidak layak. Peraturan ialah pemegang AP hendaklah terdiri daripada “plantation-based refiners, plantation companies in East Malaysia and/or companies having joint ventures overseas.” Pemegang yang tidak layak itu – dan mereka ini adalah kroni kepada pemimpin politik - menggunakan AP untuk berdagang CPO di pasaran CPO antarabangsa, bukannya untuk mengekport CPO ke kilang penapisan CPO milik syarikat Malaysia di luar Negara atau ke syarikat penapisan CPO usahasama syarikat Malaysia dan syarikat asing di negara pengimport. Mereka ini mengaut untung besar “atas angin” sedangkan negara rugi berbilion-bilion ringgit akibat kehilangan pungutan duti eksport.

Mengandaikah bahawa eksport CPO di bawah skim bebas duti berjumlah 5.6 juta tan dalam tahun 2012 dan harga purata CPO dalam tahun yang sama RM3,150, maka pada kadar duti 23%, kerugian cukai yang ditanggung kerajaan boleh mencecah RM4 bilion. Tentunya, kerugian cukai ini memberi kuntungan lumayan kepada pemegang  AP – yang sebenarnya merupakan spekulator pasaran -  yang tidak ada kena mengena langsung dengan industri sawit di Malaysia. Lebih menyedihkan ialah apabila tindakan kerajaan memberi AP itu gagal pula menaikkan harga CPO pada kadar yang signifikan seperti yang dimatlamatkan yang bermakna langkah berkenaan tidak membawa apa-apa kebaikan kepada pekebun-pekebun sawit khasnya pekebun kecil.

Dilaporkan bahawa di bawah kuota eksport CPO bebas duti ini, sebanyak 3.47 juta tan CPO telah dieksport ke 27 buah negara dalam tahun 2011. Negara-negara berkenaan termasuklah Maghribi dan Vietnam yang diketahui tiada syarikat-syarikat Malaysia yang memilki kilang penapis CPO di sana. Dalam hal ini, Ketua Pegawai Eksekutif PORAM (Palm Oil Refiners Association of Malaysia), Mohamad Jaafar Ahmad, dilaporkan berkata: “Kalaulah CPO yang dieksport adalah untuk syarikat usahasama Malaysia di luar negara, kenapakah negara-negara seperti Kongo, Republik Dominaca dan Maghribi di mana tidak wujud syarikat usahasama Malaysia di sana, boleh mengimport CPO di bawah kuota bebas duti ini daripada Malaysia?” (Lihat The Star Online 14 September 2012). Syarikat berasaskan sawit Malaysia juga tidak memiliki syarikat penapisan CPO usaha sama di Itali, Sepanyol dan Finland tetapi CPO bebas duti di ekport ke negara-negara ini. Semua ini membuktikan bahawa ada di kalangan pemegang AP itu bukan pihak yang ada kaitan dengan industri sawit, bahkan mereka itu sekadar spekulator pasaran. PORAM telah menerima rungutan dari ahli-ahlinya bahawa AP mengeksport CPO bebas duti telah diberikan kepada syarikat-syarikat yang tiada pengalaman di dalam industri peladangan sawit mahu pun penapisan minyak sawit.  Mereka adalah semata-mata “trading companies.”

Sepatutnya, semua CPO bebas duti berkenaan di eksport ke negara Belanda di mana syarikat-syarikat Malaysia seperti Sime Darby, IOI dan Wilmar memiliki kilangan penapisan CPO.

Dilaporkan, pemilik-pemilik kilang penapisan CPO dalam negera merungut kerana mereka tidak mendapat bekalan CPO yang mencukupi dan berterusan kerana bekalan dikuasai oleh pemegang AP yang mengeksport CPO bebas duti ke luar negara.  Mereka mempersoalkan kenapa AP berkenaan diberikan kepada pihak yang tidak layak dan seterusnya menuntut agar nama-nama pemegang AP didedahkan. Mereka ini memiliki maklumat bahawa dari sejumlah 50 AP yang telah dikeluarkan setakat ini, 50% daripada diberikan kepada syarikat yang tidak ada kena mengena langsung dengan industri pelangan sawit, penapisan CPO atau syarikat usaha sama penapisan CPO di negara pengimport. Juga, agihan kuota dikatakan berat sebelah sehingga ada di kalangan pemegang AP yang diberi kuota sehingga 500,000 tan setahun dan boleh pula memohon tambahan.         
   
Pengenalan AP untuk mengeksport CPO bebas duti bertujuan untuk melariskan jualan CPO supaya longgokan CPO yang tidak terjual dapat dikurangkan dengan harapan harga CPO akan naik ke paras yang menjamin “remunerative price” kepada peladang- peladang sawit. Namun, ada pedagang-pedagang CPO melihat bahawa “playing with stock” untuk meningkat dan mengekalkan harga CPO pada paras tentu adalah satu kepalsuan (a fallacy). Tambahan pula, pasaran minyak makanan dan lemak adalah terlalu besar yang menyebabkan tidak mungkin mana-mana “player” bertindak secara sendirian, boleh menetapkan harga mengikut kehendak sendiri.  

Adalah wajar cadangan Pegawai Eksekutif PORAM supaya pengeksportan CPO bebas duti di bawah sistem AP yang diamalkan sekarang digantung dipertimbangkan  memandangkan, pertama, duti eksport CPO telah pun dikurang daripada kadar serata 23%  kepada satu sistem duti berstruktur berasaskan harga CPO, iaitu daripada 4.5% bila harga dalam jeda RM2,250-2,400 se tan  hingalah ke paras teringgi 8.5% bila harga CPO dalam jeda RM3,450–3,600 se tan. Kedua, sistem AP bagi mengeksport CPO bebas duti dikatakan bertentangan dengan Akta Persaingan  Malaysia 2010. Ketiga, kerana sistem AP ini telah disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk menguntungkan pihak yang tiada sangkutan langsung dengan industri sawit. Keempat, sistem berkenaan terbukti tidak mampu meningkat dan  mengekalkan harga CPO kerana pasaran minyak makanan dan lemak dunia adalah terlalu besar untuk dipengaruhi oleh mana-mana “single player.”

Mekasnisma penstabilan harga yang lebih berkesan yang menjamin “remunerative price” kepada peladang sawit khasnya pekebun kecil sekaligus menjamin pendapatan mereka tidak terjejas teruk bila harga jatuh menjunam harus dicari.


Rembau NS
25 Oktober 2012
AP CPO

     

Thursday, June 14, 2012

Wajarkah Pelabur Mengelakkan Kaunter FGVHB?Pengapongan saham Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGVHB) pada 28 Jun ini berkemungkinan besar tidak akan membawa berita gembira kepada bakal pelabur. Masa dan ketika pengapongan amat tidak kena memandangkan arah aliran yang tidak menentu di dalam pasaran saham Malaysia dan dunia sekarang. Tambahan lagi, ekonomi dunia tidak sihat dengan beberapa negara Eropah menghadapi krisis hutang dan pelbagai negara lain termasuk Malaysia berdepan dengan kadar pertumbuhan rendah dan menurun.  Justeru, ada kemungkinan harga saham FGVHB akan jatuh di bawah harga IPO (harga tawaran awam awal) pasca pengapongan sepertimana yang telah menimpa saham Facebook dan pelbagai lagi saham syarikat yang senasib dengannya.

Maklumat terpercaya memberitahu pada mulanya harga IPO saham FGVHB dicadangkan pada RM5.85 se saham tetapi akhirnya bila pengapongan diluluskan Suruhanya Sekuriti Malaysia, harga didapati telah diturunkan kepada RM4.65 se saham, iaitu, penurunaan sebanyak RM1.20 atau 20.5% dari harga awal. Ini mengambilkira - berasaskan akaun terkini yang terkandung di dalam prospektus yang telah diluluskan - prestasi FGVHB yang tidak berapa memberangsangkan kebelakangan ini. Juga, penurunan harga IPO terpaksa dibuat memandangkan pasaran saham yang lemah dan tidak menentu. Harga yang terlalu tinggi (over-pricing) boleh memantulkan selera pelabur sehingga mereka mengambil sikap berhati-hati sebelum melanggan saham termasuk saham FGVHB yang bakal diapongkan ini. Penerbit (Felda) saham pula tidak mahu berdepan dengan situasi saham yang diterbitkan bermasalah untuk dijual sehingga badan kerajaan kaya tunai seperti Tabung Haji, KWSP, KWAP dan seumpamanya terpaksa dikerah untuk menyelamatkan keadaan.

Pada harga RM5.85 se saham, pengapongan 2,188,890,000 (2.2 bilion) unit saham FGVHB menjana kira-kira RM12 bilion tetapi pada harga RM4.65 dana dijana hanya kira-kira RM10 bilion, kerugian sebagayak RM2 bilion. Hatta, belum disenaraikan pun harga telah jatuh, maka kemungkinan bahawa harga pasca pengapongan juga boleh jatuh tidak boleh ditolak sama sekali.

Felda, yang bakal menawarkan seluruh sahamnya dalam FGVHB untuk dijual, iaitu, berjumlah 1,208,890,900 (1.2 bilion) unit atau 33% dari seluruh saham yang bakal diapongkan, akan kerugian RM1.4 bilion akibat daripada penyemakan menurun harga IPO saham FGVHB ini. Pada harga RM 5.85 se unit, ia menjana RM7 bilion tetapi pada harga RM4.65 se unit, ia hanya menjana RM5.6 bilion.

Mengambilkira harga yang tidak memberangsangkan ini, sepatutnya cadangan penyeneranain FGVHB ditangguhkan ke suatu waktu yang lebih baik supaya Felda tidak rugi besar. Soalnya: Kenapakah Perdana Menteri mahu menyenaraikan juga FGVHB dalam suasana pasaran yang tidak menentu yang jelas menyebabkan kerugian besar kepada Felda? Sikap ini amat sukar difahami. Penganalisis berpendirian penyenaraian FGVHB dibatalkan sahaja kerana tiada apa-apa untungnya kepada 112, 635 orang peneroka dan 1.6 juta ahli keluarga mereka. 

Wajar bakal pelabur-pelabur mengambil iktibar dari bencana yang telah menimpa saham Facebook kerana pengapongan saham Facebook di Bursa Saham New York, Amerika Syarikat pada 18 Mei 2012 lalu adalah yang terbesar di dunia setakat ini dan pengapongan saham FGVHB pula adalah yang kedua terbesar. Tidak boleh ditolak bahawa bencana yang telah menimpa saham Facebook boleh juga menimpa saham FGVHB. Lagi pun, Perdana Menteri telah menjadikan pengapongan saham Facebook sebagai tanda aras (benchmark) kepada pengapongan saham FGVHB.

Pengapongan saham Facebook pada 18 Mei pada harga IPO USD38 se saham menjana USD104 bilion untuk Facebook, yang tertinggi di dunia tetapi sejak pengapongan, harga telah jatuh teruk mencecah harga terendah USD25.52 se saham, iaitu, jatuh sebanyak 32.8%. Untuk menyekat kejatuhan harga berterusan, Facebook melancarkan kempen perhubungan awam besar-besaran mulai hari Selasa, 12 Jun 2012 tetapi harga hanya pulih sedikit kepada USD27.40 pada waktu tutup perniagaan pada hari berkenaan, menunjukkan bahawa pengiklanan secara besar-besaran pun tidak mampu menghasilkan kesan yang diharapkan. Prestasi lemah saham Facebook ini memeranjatkan ramai pelabur. Dengan membeli saham Facebook, ramai pelabur mengharapkan untuk menjadi kaya dengan segera tetapi dalam tempoh sebulan sejak penyenaraian, satu pertiga daripada nilai pelaburan telah terhakis. Ramai yang menjadi papa.

Selain daripada saham Facebook, banyak lagi saham yang menerima nasib seperti Facebook, iaitu, harga merudum pasca pengapongan. Setakat 30 Mei 2012, harga saham syarikat-syarikat berikut (ini contoh sahaja) telah jatuh teruk selepas pengapongan:

Nama Syarikat
Tarikh Pengapongan
Kejatuhan Harga Sejak Pengapongan
1
Zeltiq Aesthetics
19 Oktober 2011
-66%
2
Vanguard Health Systems
22 Jun 2011
-57%
3
Horizon Pharma
28 julai 2011
-57%
4
Groupon
4 November 2011
-45%
5
Taomee
9 Jun 2011
-44%
6
C&J Energy
29 Julai 2011
-40%
7
Zynga
16 December 2011
-40%
8
KiOR
24 Jun 2011
-41%
9
Compressco Partners
15 Jun 2011
-35%
10
Pandora
15 Jun 2011
-34%
 
Ini menunjukkan dengan jelas bahawa masa sekarang bukanlah masa yang terbaik untuk mengapongkan saham apatah lagi saham yang amat besar jumlahnya sperti FGVHB ini.
Kini, ramai pelabur mengambil tindakan undang-undang terhadap Facebook. Pada hari Rabu, 13 Jun 2012, tiga pelabur telah memfailkan saman menuduh Facebook dan penanggungnya (its underwriters) gagal mendedahkan kepada pelabur-pelabur maklumat bahawa penganalisis  telah menyemak turun unjuran hasil bagi suku tahunan dan tahunan 2012 sebelum hari pertama urusniaga saham berkenaan bermula (Jumaat, 18 Mei 2012). Maklumat ini adalah “material information” yang wajar didedahkan kepada  semua pelabur-pleabur.

Saman ini kemudian (pada hari yang sama) disusuli oleh satu tindakan saman berkumpulan (class-suit action) yang difailkan oleh firma guaman Robbins Geller Rudman & Dowd, menamakan Facebook, Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark Zuckerberg dan penanggung-penangung utama penyenaraian itu termasuklah Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Merril Lynch dan Barclays Capital sebagai tertuduh. Menurut siaran akhbar firma berkenaan, mereka dituduh melanggar  Securities Act 1933

Saman berbunyi:
Pada atau sekitar 16 Mei 2012, Facebook memfailkan dengan SEC Borang S-1/A Penyata Pendaftaran (Registration Statement) untuk IPO.  Pada atau sekitar 18 Mei 2012, Prospektus yang merupakan sebahagian daripada “Registration Statement” menjadi efektif dan tertuduh (defendants) telah menjual 421 juta saham biasa Facebook kepada orang awam pada harga USD38 se saham dan menjana hasil jualan melebihi USD16 bilion.

Saman menuduh bahawa “Registration Statement” dan Prospektus yang diterbitkan berhubung dengan IPO berkenaan adalah falsu dan menyeleweng (false and misleading) menyalahi Securities Act. Penuduh berkeyakinan bahawa tertuduh telah gagal mendedahkan maklumat bahawa Facebook telah mengalami penurunan yang ketara di dalam pertumbuhan hasil (revenue) berpunca dari penambahan penggunaan Facebook app atau sesawangnya melalui “mobile devices” berbanding melalui traditional PCs. Pada masa IPO, Facebook telah mengarahkan penanggung-prnanggungnya menurunkan unjuran prestasi bagi tahun 2012. Penyemakan semula ini adalah “material information” yang sewajarnya dikongsi dengan semua pelabur-pleabur tetapi tertuduh hanya mendedahkannya secara berpilih-pilih kepada pelabur-pelabur tertentu (certain preferred investors) dan telah tidak memasukkan “material information” berkenaan di dalam Registration Statement dan/atau Prospektus.”     

Seorang peguam sekuriti yang pakar, Chris Keller (rakan kongsi firma guaman Labaton Sucharow) berpendapat bahawa “kes ini (saman terhadap Facebook)  besar dan agak kuat.”

Sesetengah penganalis pasaran melihat bahawa kejatuhan berterusan harga saham Facebook mulai hari Jumaat, 18 Mei 2012 (hari ia mula diniagakan)  di sebabkan oleh “too many shares were offered at too high a price causing a supply-demand imbalace that lead to the stock falling as much as 18% from it $38 offering price.” (“terlalu banyak saham ditawarkan pada harga yang terlalu tinggi menyebabkan penawaran dan permintaan tidak seimbang  menyebabkan harga saham jatuh sehingga 18% dairpada harga tawaran $38”).

Penganalisis pasaran menganggap pengapongan saham Facebook adalah “botched IPO” dan pengawalselia pasaran kewangan, iaitu, Securities and Exchabge Commision dan Senate Banking Committee dilaporkan telah mengambil maklum akan hal ini dan akan bertindak.

Kalau Facebook dikatakan gagal mendedahkan “material information” kepada pelabur, maka penganalisis melihat bahawa di dalam kes penyenaraian FGVHB terlalu banyak “material information” yang gagal didedahkan oleh pengurus terbitan dan bank-bank penangung kepada bakal  pelabur. Diperhatikan bahawa prospektus ditulis di dalam Bahasa Inggeris yang memang tidak difahami langsung oleh peneroka-peneroka Felda yang bakal melabur di dalam sahm FGVHB ini. Tidak ada usaha dan program yang teratur untuk memberi kefahaman secukupnya kepada bakal pelabur mengenai pengapongan saham FGVHB ini. Malah, ada permohanan dibuat oleh penerbit saham bagi dikecualikan dari mendedahkan maklumat mengenai prestasi anak-anak syarikat FGVHB di luar negara. Kalau Facebook disaman oleh pelabur-pelaburnya, maka adalah lebih wajar kalau pelabur-pelabur juga menyaman FGVHB.

Penganalis berpendapat bahawa harga saham FGVHB setelah diampongkan dan dijual beli nanti berkemungkinan menghadapi nasib yang sama dihadapi saham Facebook, iaitu, harga akan jatuh di bawah harga IPO menyebabkan kerugian kepada pelabur-pelabur.  Sebabnya, antaranya ialah, pertama, memandangkan terlalu banyak unit saham ditawarkan berbanding permintaan, sama seperti dalam kes saham Facebook. Kedua, masa dan ketika saham FGVHB diapongkan tidak kena kerana pasaran saham dalam negeri dan dunia seluruhnya sedang berdepan dengan suasana ketidaktentuan dan aliran menurun. Ketiga, faktor-faktor  fundamental bagi syarikat FGVHB itu sendiri tidak memberangsangkan – produktiviti ladang yang rendah dan menurun kerana lebih 50% pokok sawit sudah tua dan perlu ditanam semula, projek-projek pelaburan di luar negara milik FGVHB masih di peringkat belum mampu menjana keuntungan dan harga komoditi yang diunjurkan beraliran menurun. Keempat, diperhatikan saham FGVHB didominasi oleh pelabur institusional menyebabkan aktiviti jual beli saham tidak aktif dan meluas menyebabkan harga sentiasa tertekan. Kelima, keadaan ekonomi dunia yang tidak sihat menyebabkan pelabur-pelabur saham antarabangsa (hot money investors) akan mengambil sikap berhati-hati dalam membuat pelaburan.  Keenam, isu perundangan berkaitan penyenaraian FGVHB – misalnya, pelanggaran peruntukan GSA 1960 dan tidakturut sertanya KPF, pemilik majoriti Felda Holding Berhad (yang mana asetnya dipindahkan kepada FGHVB) - berpotensi menimbulkan risiko tidak diduga.

Memangkan faktor-faktor di atas, pelaburan dalam saham FGVHB berkemungkinan berisiko besar. Penganalis mengambil sikap mengelekkan dari membeli saham FGVHB. Pelabur-pelabur dinasihatkan supaya berhati-hati sebelum melabur.
             
Harapan penganalisis, analisis yang didedahkan ini salah.


Rembau, NS
Khamis, 14 Jun 2012
FGVHB Elakkan

Tuesday, May 8, 2012

Penyenaraian FGVHB – Menang Sorak Kampong TergadaiDeraf Prospektus Felda Global Ventures Holding Berhad (FGVHB) telah dipaparkan di laman sesawang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mulai 29 April 2012. Prospektus itu masih bertaraf “registrable” dan hanya menjadi “registered” apabila permohonan penyenaraian diluluskan. Penganalisi berspekulasi ia pasti lulus. Ruang sudah tiada untuk Perdana Menteri bermain sorong-tarik.
Penyenaraian bakal terjadi pada akhir bulan Jun ini setelah tertunda berkali-kali. Berdasarkan maklumat di dalam prospektus, saham FGVHB, atas asas modal berbayar yang telah dibesarkan, berjumlah 3.65 bilion unit pada nilai tara RM1.00 se saham. Harga IPO tidak dinyatakan di dalam prospektus tetapi sumber Reuter yang dipetik oleh Malaysiakini bertarikh 30 April 2012 menyebut harga IPO ialah RM4.65 se saham. Ini akan menghasilkan pungutan modal melebihi RM10 bilion bagi FGVHB. Butir terpenci saham FGVHB adalah seperti dalam Jadual 1.  
Jadual 1: Jumlah Saham FGVHB yang Diterbitkan


Jenis Saham
Bilangan Unit Saham
%

Tawaran untuk Menjual Saham Sedia ada (“Offer Shares”)
1,208,890.900
33.0

Terbitan Awam (“Issue Shares”)
980,000,000
27.0

Jumlah Saham IPO
2,188,890,900
60.0

Saham di bawah “Greenshoe Option
109,445,000
3.0

Jumlah Terbitan (termasuk Greenshoe Option)
2,298,335,900
63.0

“Saham diketepikan untuk KPF” (Tidak diapongkan)
1,349,815,600
37.0

Jumlah Besar
3,648,151,500
100.0

Dari kesemua saham FGVHB (3.65 bilion unit), hanya 2.19 bilon unit atau 60% (“saham IPO”) akan diapongkan, iaitu,  dijual kepada pelbagai pelabur yang terdiri daripada pelabur runcit (pelabur orang awam Bumiputera dan bukan Bumiputera), peneroka Felda yang layak, kakitangan Felda yang layak, pelabur institusi dalam dan luar negera dan pelabur Bumiputera terpilih (yang berdaftar dengan MITI).

Saham yang bakal dijual kepada para pelabur terdiri daripada saham sedia ada, iaitu, saham milik Felda Badan Berkanaun (Felda BB) di dalam FGVHB sebagai balasan kepada pelupusan 49% kepentingan Felda dalam Felda Holding Berhad (FHB) kepada FGVHB berjumlah 1.21 bilion unit (33%). Felda akan menawarkan untuk menjual kesemua saham ini kepada para pelabur. Selepas ini, ia tidak lagi memiliki apa-apa kepentingan dalam FGVHB.
  
Selain dari itu, FGVHB bakal menerbitkan saham baru (“saham terbitan”) berjumlah 980,000,000 unit (27%) untuk dijual kepada para pelabur. Ini bakal menjana RM4.6 bilion untuk FGVHB, tidak cukup besar untuk ke arena perniagaan global.

Juga, FGVHB memiliki opsyen untuk menjual saham tambahan (di bawah “Greenshoe Option”) berjumlah 109,445,000 unit (3%) lagi kalau berlaku “oversubscription” atau untuk menyetabilkan harga saham di pasaran.  Kalau opsyen ini dilaksanakan, jumlah saham bakal diapongkan berjumlah 2.3 bilion unit.

Sejumlah 1.35 bilion unit saham FGVHB tidak diapongkan di pasaran saham. Ia sekadar “diketepikan” atau “diperuntukkan” kepada KPF kerana penyeneraian FGVHB “tidak melibatkan KPF.”  Walaupun KPF “tidak terlibat” di dalam pengapongan ini, namun kepentingannya (51%) di dalam FHB bersama-sama kepentingan Felda BB (49%) di dalam FHB, adalah  harta yang menjadi asas kepada saham-saham yang diterbit dan diapongkan. Harta inilah dinilai bagi menentukan harga seunit saha FGVHB yang akan diapongkan.

Walaupun saham berjumlah 2.19 bilion unit yang bakal diapongkan, tetapi asset back-up merangkumi kesemua aset iaitu, 51% hak KPF dan 49% hak Felda BB. Tiada pemecahan aset dilakukan.

Saham yang tidak diapongkan berjumlah 1.35 bilion unit (37%) dan ini adalah hak KPF. Ia tidak diapongkan kerana KPF “tidak terlibat” dalam penyenaraian dan KPF tidak memberi kebenaran kepentingannya itu diapongkan di bursa saham. Bila pasaran sekondari bermula nanti, yang akan dijualbeli hanyalah 2.19 bilion unit saham. Saham 1.35 bilion unit ini tidak tersenarai dan tiada dijualbeli di pasaran sekondari. 

Saham itu “diketepikan” dan tidak dijual kepada para pelabur di bawah tawaran IPO.  Ia akan dipindahkan kepada Felda Asset Holding Company (FAHC) yang akan memegang dan mengurus saham ini secara mutlak bagi pihak KPF. Perlantikan FAHC sebagai pemegang dan pengurus saham berkenaan bagi pihak KFP diputuskan sendiri oleh Felda BB. Tiada resolusi berkaitannya diluluskan oleh mana-mana mesyuarat KPF yang sah.

Jadual 2: Agihan Saham IPO FGVHB


Kategori Pelabur
Jumlah Saham
Jumlah Nilai (RM Juta) @ RM4.65 se saham
%
1
Untuk Pelabur-Pelabur Runcit
Kepada Rakyat Malaysia (melalui pengundian)
·         Bumiputera
36,481,500
169,638.975
1.0

·         Bukan-Bumiputera
36,481,500
169,638.975
1.0

Kepada Peneroka dan Kakitangan Felda (Tanpa Pengundian – Borang Biru dan Borang Merah Jambu) 
·         Peneroka Felda
91,204,000
424,098,600
2.5

·         Kakitangan Felda
109,444,000
508,914,600
3.0

Jumlah Kecil
273,611,000
1,272,291,150
7.5
2
Untuk Pelabur Institusi
·         Pelabur Bumiputera yang diluluskan MITI
419,537,000
1,950,847,050
11.5

·         Lain-Lain Pelabur Institusi
1,495,742,900
6,955,204,485
41.0

Jumlah Kecil
1,915,279,900
8,906,051,535
52.0

Jumlah Besar
2,188,890.900
10,178,342,685
60.0

Bagaimanakah saham IPO bakal diigihkan? Sebagaimana yang didedahkan di dalam prospektus, saham IPO (terdiri dari saham sedia ada dan saham terbitan) yang bakal diapongkan akan diagihan seperti dalam Jadual 2. Diperhatikan, pertama, saham yang mewakili kepentingan Felda berjumlah 1.21 bilion unit (saham sedia ada - “offer for sale shares”) bakal diapongkan kesemuanya ditambah dengan 0.98 bilion unit saham terbitan baru (“public issue shares”) menjadikan jumlahnya 2.19 bilion unit.

Kedua, pegangan saham FGVHB apabila IPO dilaksanakan bakal didominasi oleh pelabur institusi Malaysia dan antarabangsa dengan pegangan sebanyak 41% yang mana 20% bakal dipegang oleh rakan kongsi strategik yang telah dikenalpasti.  Pelabur Bumiputera terpilih (dipilih oleh MITI bakal menguasai 11.5% dari jumlah saham FGVHB yang akan diapongkan. Ini bermakna pelabur institusi akan menguasai majoriti (52.5%) saham FGVHB yang diapongkan. Oleh itu, kesan mutakhir daripada penyenaraian FGVHB ialah pemindahan harta Felda kepada pelabur-pelabur institusi dalam negara dan luar negara dan sebuah syarikat asing yang diangkat sebagai “rakan kongsi strategik” bakal berkongsi milik tanah dan lain-lain harta Felda dengan peneroka.

Ketiga, tiada saham percuma untuk peneroka Felda.  Peneroka Felda diperuntukkan 91,204,000 unit saham (1%), bermakna, kalau diagihkan sama rata kepada kesemua 112,635 orang peneroka, setiap peneroka akan mendapat  809.73 unit saham seorang (dibulatkan kepada 1 lot atau 1,000 unit seorang). Pada harga IPO RM4.65 se saham, kosnya RM4,650 se lot. Dikira setakat membeli 1 atau dua lot, majoriti peneroka mampu membeli secara tunai, tidak perlu pinjaman bank. Kalau diperuntukkan 10 atau 20 lot seorang, barulah berbaloi membuat pinjaman bank.

Kalau peneroka diperuntukkan 10 lot seorang, maka jumlah keseluruhan menjadi 1,126,350,000 unit saham atau 51.4% dari seluruh saham yang diapongkan. Kalau seorang peneroka diperuntukan 20 lot, maka jumlah keseluruhan menjadi 2,252,700,000, sudah melebihi 100% jumlah saham yang diapongkan.  Jadi, tidak logik peneroka bakal diberikan 10 hingga 20 lot seorang seperti mana yang diuar-uarkan selama ini. Kalau pun diberikan, peneroka akan menjualnya (lebih-lebih lagi kalu berhutang dengan bank) segera menyebabkan harta mereka terlepas buat selama-lamanya kepada orang lain, majoritinya pelabur bukan peneroka dan pelabur asing yang memang diharapkan masuk secara besar-besaran ke Burma Malaysia untuk memacu naik harga saham FGVHB ini. 

Jelas tiada durian runtuh untuk peneroka dalam bentuk saham. Hatta, kalau diberi satu lot pun, peneroka kena bayar. Pada analisis mutakhirnya, berapa banyak pun saham yang bakal dimiliki peneroka, ia pasti dijual dalam jangka pendek apatah lagi kalau pembelian dibiayai bank. Yang bakal meraih untung besar ialah “pelabur Bumiputera terpilih” (di bawah MITI) yang umum maklum majoritinya adalah kroni pemerintah dan penama-penama yang mewakili sebuah parti politik.

Mungkin peneroka bakal dibayar durian runtuh tunai. Sumbernya dari Felda yang bakal memperoleh RM5.62 bilion tunai. Kalau peneroka diberikan RM10,000 seorang, jumlahnya RM1.13 bilion. Ini tidak berbalau kerana nilai tanah Felda Plantation Sdn. Bhd. sudah jauh lebih besar. Kalau diagihkan kesemua RM5.62 bilion itu, peneroka bakal mendapat RM50,000 seorang. Kurang dari RM50,000 seorang bukan durian runtuh namanya. Kebenarannya ialah, Felda tidak mungkin membayar jumlah ini.

Penyenaraian FGVHB tidak lebih dari eksersais memindahkan harta yang selama ini berada di bawah Felda Badan Berkanun kepada pelabur institusi (awam dan swasta) dan pelabur asing swasta dan di dalam proses ini, segolongan pelabur bernama “Pelabur Bumiputera Terpilih” dan pemain judi di pasaran saham – bukan peneroka - menikmat manfaat terbesar. Felda BB dan KPF dimandulkan. Jadilah peneroka “menang sorak kampong tergadai.”

jumlah ini, RM1.69 bilion akan dibelanjakan untuk membayar RM15,000 durian runtuh kepada setiap keluarga peneroka. Baki yang ada pada Felda BB hanyalah RM3.96 bilion. Harus diingat bahawa Felda BB berbelanja kira-kira RM2 bilion setahun. Wang yang baki itu hanya cukup untuk menampong perbelanjaan 2 tahun. Selepas itu, wang pembayar cukai perlu disuntikkan kembali kepada Felda BB.

Harta yang dilupuskan kepada FGVHB adalah harta peneroka. Ia akhirnya akan dipindah milik, melalui jual beli saham di pasaran, kepada pelabur-pelabur bukan peneroka termasuklah taukeh-taukeh besar dan pelabur-pelabur asing yang memang sudah sedia kaya. Maknanya, yang dijual adalah harta peneroka. Oleh itu, wang yang dikatakan durian runtuh itu sebenarnya adalah hak peneroka. Tidak ada durian runtuh sebenarnya. Felda menjual hak peneroka kepada orang lain, dan sebahagian kecil dari wang itu diberikan kepada peneroka. Peneroka menerima wang yang dijana dari titik peluh mereka sendiri.   

Siapakah yang sebenarnya mendapat untung besar dari pengapongan saham FGVHB?

Pada awalnya, harga TAA ditetapkan pada RM5.85 se saham. Di dalam prospektus yang dipaparkan dalam sesawang Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, harga TAA diturunkan kepada RM4.65 se saham, iaitu, penurunan sebanyak RM1.20 se saham atau diskaun sebanyak 20.5%.  Ini bermakna, sebelum diapongkan, Felda BB telah rugi RM1.45 bilion. Penurunan harga ini bakal menguntungkan pelabur-pelabur dalam negera dan asing yang membeli saham FGVHB ini pada harga lebih murah, iaitu, diskaun 20.5%.  Bila saham FGVHB mula dijual beli di pasaran nanti, akan ada pelabur-pelabur kaya tunai yang akan mengutip setiap unit saham yang dijual oleh pelabur runcit dan juga pelabur institusi sehingga mereka berjaya menguasai 30% daripada jumlah saham. Ketika itu, mereka akan berkuasa ke atas FGVHB dan kepentingan peneroka akan mengambil tempat duduk belakang. 

Pelabur Bumiputera yang diluluskan MITI, majoritinya kroni pemerintah dan penama UMNO, bakal  mengaut untung besar. Golongan pelabur terpilih ini diperuntukkan 419,537,000 unit saham  atau 11.5% dari jumlah saham yang diapongkan. Mereka, sebagai satu kumpulan, membeli saham ini pada harga RM1,950,847,050 (pada harga RM4.65 se saham). Jika harga naik ke RM5.85 se saham (+RM1.20), mereka sudah mendapat untung  RM503 juta. Kalau harga naik sebanyak RM2.40 (ke RM7.05 se saham), golongan pelabur Bumiputera terpilih ini akan untung RM1 bilion. Ini tidak mustahil.  Pembiayaan tidak menjadi masalah kepada mereka kerana disediakan oleh bank-bank. Pembeli saham pun tidak menjadi masalah kerana badan kerajaan kaya tunai seperti Tabung Haji, KWSP, PNB dan lain-lain sudah sedia untuk membeli dari mereka.   Inilah dana PRU13 untuk UMNO.

Bila saham FGVHB yang aset utamanya tanah diapongkan, harta peneroka – tanah ladang dan kilang-kilang pemprosesan sawit – akan bertukar tangan secepat putaran jual beli saham di pasaran saham. Tiada siapa boleh menjamin harta bernilai peneroka ini tidak akan terlepas kepada pelabur asing yang rakus dan tamak. Peluang untuk memiliki tanah tidak ternilai ini dan menguasai minyak sawit, komoditi makanan yang amat penting di dunia hari ini, yang selama ini mereka intai, sudah sedia untuk digenggam. 

Rembau, NS
Selasa, 8 Mei 2012
Manakah Felda Dapat wang